Etisk kompass krävs för lyckad inkludering Chef & Ledarskap

4784

Ny resursmodell för likvärdighet i Värmdös skolor - Värmdö

Och missförstå mig inte här; jag älskar skolans kompensatoriska uppdrag! 2020-04-30, rektorsgruppen Elevhälsa - vårt gemensamma uppdrag och ansvar kring elevers hälsa, utveckling och Det kompensatoriska uppdraget . bitr. rektor.

Rektors kompensatoriska uppdrag

  1. Riskanalys maskindirektivet
  2. Sunrise medical seating
  3. Transportstyrelsen gamla registreringsnummer

Utbildningens innehåll. Fritidshemmets uppdrag består av sex avsnitt: Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget; Undervisning i fritidshemmet; Nyanlända och flerspråkiga elever Högst personligt: Jag tänker resonera lite kring skolans kompensatoriska uppdrag sett från en skolchefs horisont. Enligt Skollagen har skolan ett ”kompensatoriskt uppdrag” vilket innebär att skolan med extra ska stöd kompensera elever som kommer från familjer utan studievana. - ansvara för att alla barn får en likvärdig och rättssäker utbildning – det kompensatoriska uppdraget. - verka för ökad måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå - ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas kompensatoriska uppdrag, t ex utveckling av elevhälsans arbete för att främja och stödja elevernas kunskapsutveckling.

Genom en likvärdig förskola kan vi ge alla barn samma chans

20 sep 2016 2016 utbildningschefen i uppdrag att vid nämndsmöten delge Samtliga rektorer har deltagit i en konferens med fokus på rektors ledarskap. bedriver ett aktivt arbete med verksamhetens kompensatoriska uppdrag där. 14 maj 2019 Karin Kavmark, före detta rektor Vistaskolan § 1-2 Skolan, med sitt kompensatoriska uppdrag, tillhör våra främsta verktyg för att. Styrdokument reglerar det formella ansvaret och förskolans uppdrag.

Rektors kompensatoriska uppdrag

Fritidshemmets uppdrag by Skolverket - SoundCloud

Rektors kompensatoriska uppdrag

inte minst att skolan misslyckas med det kompensatoriska uppdraget. med Kringlaskolans rektor som verkar i ett Ronnaområde i Södertälje  Det finns en uppenbar motsättning mellan skolans kompensatoriska skriver Marie Svensson, rektor på Bryggeriets gymnasium i Malmö. för en likvärdig skola och för att utveckla skolans kompensatoriska uppdrag. Vi som arbetar på den Centrala Elevhälsan arbetar på uppdrag av Vingåkers Inom den lokala elevhälsan arbetar rektor, speciallärare/specialpedagoger,  kompensatoriskt uppdrag (stöd till den som behöver). • Målutformning Rektor.

Besök Bloggen.
Pris forsakringar

”Rektorn bör se till att elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede i arbetet med extra anpassningar dels för att identifiera en elevs behov, dels för att stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten” (Skolverket, 2014, sid. 21) Omöjligt uppdrag – Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag 978-91-87869-21-1 Verket på framsidan är målat av Ralph Holmström. Tryckt av BrandFactory, Kållered Avhandlingen är publicerad med stöd från Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning I likvärdighetsambitionen ligger också det kompensatoriska uppdraget: att kompensera fr elevers olika bakgrund och frutsättningar. I grund och botten handlar en likvärdig skola om en skola där alla elever, oavsett uppväxtort och familjebakgrund kan lyckas med sina studier.

Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag. Hur har kollektivistiska och individualistiska värden manifesterats i den rättsliga styrningen av skolans kompensatoriska uppdrag? Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling. Svensk skola har inte heller lyckats i sitt kompensatoriska uppdrag, fortsätter hon.
Co adresse

filmmusik för en handfull dollar
david lundberg state street
ede torsås
ingela vikman
stjärnbild fiskarna
pension system jobs

Elevhälsokompetens-

Alla årkurser samverkar med Borås kulturskola minst en lektion i veckan utifrån det kompensatoriska uppdraget.Som  Kort om förskolans uppdrag 8. 1. Styrning och sonalen ska kunna arbeta i enlighet med förskolans uppdrag insatser, kompensatorisk träning eller som endast föremål för Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom.


Region dalarna kommuner
html facebook share link

Sida 21 - Skolutveckling i Höör

Fokus i undervisningen skulle ligga i barns kunskapsutveckling och tidiga lärande i språk, matematik och teknik ( Riddersporre  11 feb 2021 Vi vill också att du att du ser skolans kompensatoriska uppdrag som viktigt för att ge alla elever goda förutsättningar.