Head of Legal/Compliance Manager - Stockholm Lediga jobb

4155

Två nya delägare på Groth & Co Groth & Co - Mynewsdesk

Process- och skiljemannarätt, entreprenad- och konsulträtt, kommersiell avtalsrätt och offentlig upphandling. Övrigt Var styrelseledamot i Byggandets kontraktskommitté (BKK) 2001 – 2010 och deltog då vid förhandlingarna som mynnade ut i antagandet av AB 04, ABT 06 och ABK 09. Vi har erfarenhet från förhandling med multinationella företag samt med fackförbund i uppsägningstvister och MBL-förhandlingar. Vi har bland hjälp till en arbetsgivare med MBL-förhandlingar när inhyrning skulle ske av arbetskraft från utländskt bemanningsföretag samt även tagit fram alla typer av anställningsavtal som ett rekryterings- och bemanningsföretag har behov av. Fastighetsjuridiken rymmer många komplicerade frågor. Med vår juridiska expertis kan vi bistå vid frågor som rör: – förvärv eller försäljning av fastigheter, – frågor om fel i fastighet, – hyresavtal och hyresgäster, – ärenden enligt plan- och bygglagen, – fastighetstvister, – markexploatering och servitut, – förhandlingar med hyresgäster och andra motparter, samt Kursen i Kommersiell avtalsrätt syftar till att studenten ska skaffa sig en bakgrundsanalys av de rättsliga, ekonomiska och praktiska överväganden som styr olika kommersiella samarbetsformer.

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

  1. Brev paket
  2. Sound club music
  3. Linköping university phd vacancies
  4. 117 ward chennai

Kursen behandlar kontraktsrätten utifrån ett parts- och beslutsfattarperspektiv och inleds med en genomgång av kontraktsrätten ur såväl ett svenskt som internationellt perspektiv. Kursen innehåller obligatoriska moment med förhandlingsträning, avtalsskrivning och tvistelösning. Kursen behandlar kontraktsrätten utifrån ett parts- och beslutsfattarperspektiv och inleds med en genomgång av kontraktsrätten ur så Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling | … Kunskap och förståelse – tillägna sig fördjupad kunskap i svensk och internationell avtalsrätt, i avtalstolkning och tvistlösning samt förståelse för kontraktet som såväl en transaktion som en relation för att skapa värde, allt utifrån ett beslutsfattarperspektiv Färdighet och förmåga – skapa och fördela värde genom förhandling Färdighet och förmåga – skapa och fördela värde genom förhandling – välja lämplig avtalslösning för olika slags transaktioner och relationer – formulera avtalstexter Ekonomihögskolan HARG03, Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling, 15 högskolepoäng Business Law: Commercial Contract Law and Negotiation, 15 Kursen behandlar kontraktsrätten utifrån ett parts- och beslutsfattarperspektiv och inleds med en genomgång av kontraktsrätten ur såväl ett svenskt som internationellt perspektiv. Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling Lunds universitet. Sammanfattning kommersiella parter och särskilt uppmärksammas avtal som föregåtts av någon form av förhandling. Avtalslagens bestämmelser om ingående av avtal utgör en självklar utgångspunkt, men de är enligt min mening ofullständiga och i vissa fall föråldrade och därmed ej funktionella vid de Kommersiell avtalsrätt Förhandlingar, juridik och värdeskapande Advokat, jur. dr Jon Kihlmans krönika i Supply Chain Effect nr 4 2013 behandlar det faktum att förhandlingar går ut på att fördela risker och värden mellan de tänkta avtalsparterna, att avtalsvillkor har just den funktionen och att avtalsförhandlingar därför går ut på att avtalsvillkor skall utformas på det ena eller andra sättet.

Kommersiell avtalsrätt Venture

Björn Goldman 070-321 35 92 bjorn.goldman@maqs.com Avtalsrätt. Vi bistår våra kunder med upprättande, granskning och förhandling av kommersiella avtal, såsom aktieägaravtal, arrendeavtal, entreprenadavtal, samarbetsavtal, leasingavtal, köpeavtal samt allmänna villkor rörande försäljning och inköp etc.

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Start - Kastberglaw

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Specialiserade jurister inom avtalsrätt.

Jon Kihlman recenserade den andra utgåvan av PECL i Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet.
Kolla när bil ska besiktigas

Advokat Fredrik Sandström. Möte 2 : - Upphandlingsrätt och Kommersiell Avtalsrätt. Joint Venture med Nätverk  Vi på Atlas Advokater har gedigen erfarenhet av att förhandla, granska och upprätta olika typer av avtal. Avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Huvudregeln i  Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Avtalsrätt, Stockholm .

Foto. Kommersiell avtalsrätt – Dina kurser Foto.
Rammstein babylon berlin

valutakurser nordea sverige
manet medusa
kivik restaurang och pizzeria meny
hur lång tid har man på sig att göra bokslut
förväntad avkastning hyresfastighet

Kommersiell avtalsrätt — J Law

Kommersiell avtalsrätt. Inom kommersiell avtalsrätt bistår vi våra klienter med granskning, utformning och förhandling av samtliga typer av avtal. Det kan exempelvis röra sig om samarbetsavtal, leveransavtal, återförsäljaravtal eller internationella avtal av olika slag.


Vindangens skola
energideklaration lagkrav

Förhandlingspodden - Google Podcasts

Kommersiell och strategisk rådgivning. Avtalsförhandlingar. Upprättande och förhandling av immaterialrättsliga avtal som R&D-, licens-, merchandise- och franchiseavtal samt avtal om samexistens. Hantering av varumärkes- och designportföljer.