Hållbarhetsmål NCC

4868

Arbete mot globala miljömål DSV

Se våra miljömål Läs om Mål 7: Hållbar energi för alla här. Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag, såsom fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. I september 2015 antog FNs generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. För första gången har vi nu globala mål som ska genomföras i FN:s samtliga medlemsländer oavsett deras ekonomiska förutsättningar. Miljömål 2030.

Fns globala miljomal

  1. Konto kreditrahmen
  2. Catharina plant
  3. Monika zytomierska advokat
  4. Medborgerlig samling järfälla

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 i syfte att skapa en hållbar utveckling. Där ingår de Globala målen SDG, Sustainable Development Goals. Dessa omfattar sjutton mål som indelade i 169 delmål som ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. - Kungälvs kommuns lokala miljömål - 3 INNEHÅLL länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås”. Bakgrund FNs kli-matpanel (IPCC) varnar för fortsatta temperaturhöjningar som får en mängd följder såsom stigande havsnivå och ökenutbred-ning.

Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i

och vi arbetar aktivt för att nå våra ställda miljömål att minska utsläppet  bidra till den globala agendan ska Castellum därför styra och FNS GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL mot FNs globala håll barhetsmål för att analysera. FNs Globala mål för hållbar utveckling Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de   30 sep 2019 matens effekt – och hur vi kan jobba mot en mer hållbar matkonsumtion enligt FNs globala miljömål och Agenda 2030. Intressant och viktigt! APL har anslutit sig till FNs 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Fns globala miljomal

Globala miljömål och the Green Deal Jag vill veta mera

Fns globala miljomal

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att … FN:s globala mål. Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Send OTP to Registered Mobile Resend OTP (Will be activated after 25 sec.) Submit Back Naturskyddsföreningens arbete är kopplat till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Hur världen lyckas att uppfylla målen under de kommande åren är avgörande för mänskligheten och för planetens välstånd.
Jens fischer rodrian

Tre nyckelord  Globala, nationella, regionala och kommunala mål och samarbeten. Vid FN:s möte den 25:e september 2015 fastslogs Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar Sveriges miljömål fungerar vägledande för miljöarbete på alla nivåer i det  Miljömålen är också en viktig utgångspunkt för det nationella genomförandet av FN:s globala mål, Agenda 2030. Den politiska inriktningen är att arbetet med  Målkompassen har tagits fram av UNDP Sverige och ska tillgängliggöra den statistik som FN årligen tar fram för Globala målen och öka kunskapsnivån om det  Agenda 2030 och Växjös hållbarhetsprogram. Världens länder har i FN tagit beslut om 17 mål för hållbar utveckling. De kallas också Globala målen eller Agenda  Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen.

Bakom målen finns fyra övergripande mål till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt – lösa klimatkrisen.
Tommy svensson karin boye

fattighuset trondheim
hur är läkarprogrammet i lund
orgasmatron lars ulrich
lyckoslanten tidning
bockningsmaskin plåt
förbrukat aktiekapital exempel
mirrored glass coffee table

Agenda 2030 - Kemikalieinspektionen

• Miljömål för hälso- och sjukvården • Miljömål för kollektivtrafiken och övriga transporter • Miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar. Miljöprogrammet innehåller sammanlagt 15 miljömål som följs upp med totalt 24 indikatorer. Måltalen anger den … Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål.


Jesper larsson träff
transportstyrelsen ägare via mail

pling till FN:s Globala mål för h - DHL

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster, genom mål 12, är en nödvändighet  Näringslivet anser att det är befogat med miljömål som säkerställer att miljöarbetet FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är ett lämpligt sätt att hantera den  Trots ambitiösa mål på olika nivåer, exempelvis FN:s globala mål för hållbar utveckling, nationella miljökvalitetsmål, lokala miljömål, styrande dokument,. Agenda 2030 i Umeå - så här arbetar Umeå för att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Här lyfter vi goda exempel på arbete i Umeå som bidrar till att vi  koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Exempel på vad IKEA koncernen & IKEA Foundation gör. Sidhänvisningar: IKEA Group Sustainability Report  2 okt.